Trivselsregler

Vi møter presis til timene. Ingen adgang etter timestart.

Deltakerne retter seg etter instruktørens anvisninger og de gjeldende regler på de ulike treningssteder.

Deltagerne forstår enkle beskjeder på norsk eller engelsk. Eventuelt tas det med ledsager.

Vi har alle høflig og vennlig opptreden. Vi er sammen ansvarlige for et godt miljø med gjensidig respekt.

Vi er opptatt av alminnelig god hygiene. Svetter vi mye tas det med en ekstra tskjorte og et håndkle. Alle tar med seg rent treningstøy og rene innesko.

Vi er klar over at all trening skjer på eget ansvar

Aktiv På Dagtid representerer Idretten. Vi har derfor et felles rusfritt miljø der det heller ikke benyttes prestasjonsfremmende medikamenter

Ta hensyn til andre. Bar overkropp eller bekledning som kan virke støtende, er ikke tillatt i studio og salene

Klær, bager og personlige eiendeler skal ikke oppbevares i treningsalen. Vi tar med egen hengelås der det er aktuelt.

Barn har ikke adgang til å bli med på våre aktiviteter (ei heller dyr).

Vi er klar over at trivselsreglene er en premiss for deltagelse. Brudd på reglene kan medføre utestengelse fra tilbudet.

Deltagere har selv ansvar for egen forsikring