Bli medlem

Du kan delta dersom du bor i Risør, Arendal, Froland, Grimstad, Gjerstad, Lillesand eller Birkenes kommune, står helt eller delvis utenfor arbeidsliv eller skole og er mellom 16 og 70 år.

Aktiv på Dagtid er et folkehelsetiltak med meget gunstige betingelser.

Dersom du har oppfølging fra NAV: NAV kan vurdere å dekke din egenandel, dersom det er naturlig å inkludere treningen i din tiltaksplan. Ta kontakt med din NAV veileder.

Vi gjør oppmerksom på, at du ikke er forsikret i Aktiv På Dagtid. Du må ha din egen personlige forsikring.

Løpende medlemskap

Medlemskapet er løpende frem til utmelding og fornyes automatisk hvert semester hvis du ikke foretar deg noe.

Utmelding

Dersom situasjonen din endrer seg, og du ikke kan trene med oss mer, kan du melde deg ut på følgende måte:

  1. Logg deg inn med din brukerkonto
  2. Velg menyknappen «Hjelp» og «Utmelding»
  3. Følg instruksjonene for å avslutte ditt medlemskap hos oss

Får du det ikke til? Ring oss: 370 60 800 eller send oss en epost: aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no så hjelper vi deg!