Artikkel fra Fædrelandsvennen ang forskning APD 2017-18