Kan jeg delta?

Du kan delta dersom du bor i Risør, Arendal, Grimstad, Gjerstad eller Lillesand kommune, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og er mellom 16 og 70 år.

Aktiv på Dagtid er et folkehelsetiltak med meget gunstige betingelser.

Dersom du har oppfølging fra NAV: NAV kan vurdere å dekke din egenandel, dersom det er naturlig å inkludere treningen i din tiltaksplan. Ta kontakt med din NAV veileder.

Vi gjør oppmerksom på, at du ikke er forsikret i Aktiv På Dagtid. Du må ha din egen personlige forsikring