Kan jeg delta?

Du kan delta om du bor i Risør, Arendal, Grimstad eller Lillesand kommune, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og er mellom 16 og 70 år.

Aktiv på Dagtid tilbyr er et folkehelsetiltak med meget gunstige betingelser. Du må derfor være i målgruppen for prosjektet, og kunne dokumentere at du er berettiget plass.

Alle som mottar en NAV-ytelse

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd
  • Dagpenger
  • Individstønad
  • Stønad livsopphold
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Overgangsstønad
  • Sykepenger
  • Introduksjonsstønad
Close Menu
%d bloggers like this: