Priser

Egenandelen er på kr.599,- pr halvår (1. halvår = januar til juli, 2. halvår = august til desember). Melder du deg inn etter 15. november eller 15. mai betaler du halv pris. Og melder du deg inn etter 1. desember eller 1. juni (rett før semesteret slutter, betaler du for neste semester. Medlemsskapet er løpende og du må selv melde deg ut når du vil slutte. Dette må gjøres skriftlig før neste semester har oppstart (1. januar og 1. august). Dette kan gjøres til epost aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no

Nav kan dekke din egenandel dersom det er naturlig å inkludere treningen i din tiltaksplan. Du forplikter deg da til å møte opp på det dere avtaler.

<– tilbake