Våre verdier

Prosjektet vil gjennomføres på idrettens premisser («Fair play»-holdninger; alle med / arbeider for et treningsmiljø fritt for prestasjonsfremmende medikamenter).

Vårt mål:

  • få flest mulig utenfor arbeidslivet tilbake til en fysisk god arbeidshverdag
  • bidra til økt livskvalitet

<– tilbake