Frisklivssentralene

Vi samarbeider med Frisklivssentralen Arendal og Frisklivssentralen Grimstad. Om du ønsker å trene hos både frisklivssentralen og Aktiv På Dagtid, tilbyr vi felles kontingent på 450,- pr semester.

<– tilbake