Frisklivssentralene

Vi samarbeider med frisklivssentralen i Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør. Om du ønsker å trene hos både frisklivssentralen og Aktiv På Dagtid, tilbyr vi felles kontingent på 450,- pr semester.

<– tilbake