For ledsagere

Veiledning for ledsagere

 • Vi forventer at ledsager og deltager har satt seg godt inn i trivselsreglene på forhånd.
 • Kom gjerne på omvisning. Ring og avtal tid! Bruk besøket til å hilse på de ansatte, bli kjent med forholdene og å få mer informasjon.
 • Besøk med større grupper skal avtales med ansatte i APD.
 • Deltagere med sterk hørselshemming bør ha med tolk/støtteperson inntil de er kjent med forholdene.
 • Deltagere må forstå og snakke norsk eller engelsk.
 • Møt frem i god tid, slik at dere får den hjelpen dere trenger for å gjennomføre en vellykket trening.
 • Som ledsager skal du gi deg til kjenne, men du skal forholde seg mest mulig nøytral under treningen.
 • Ledsager og deltager møtes før de går inn til APD-trening og forlater APD samtidig.
 • Ledsager deltar på lik linje med deltager. Ingen skal sitte og se på aktivitetene.
 • Ledsager og deltager skal trene i treningsklær.
 • Hvis deltager forlater en aktivitet, må ledsager gjøre det samme.
 • Ledsagere kan ikke trene alene.
 • Ledsager må ta ansvar for sin deltager. Avklar med APD på forhånd hvis vi bør ta spesielle hensyn.
 • Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Avtalemedlem
Avtalemedlemskap kan brukes av institusjoner/avdelinger der pasientene/klientene er innom en kort periode, og ønsker å prøve APD. Avtalemedlemskapet er upersonlige, og kan brukes av ulike deltagere fra uke til uke.

Institusjonene betaler kr 1000,- per halvår og deltagerne trenger ikke selv å registrere seg med personlig profil. Man bruker da institusjonens profil ved påmelding til time.  Institusjoner/avdelinger som benytter avtalemedlemskap, har selv ansvar for at deltageren fyller kriteriene for deltagelse.

Dersom det er behov for flere avtalemedlemskap (flere deltagere som skal trene samme uke), får man 100 kroner i rabatt pr. ekstra kort. Kort nr 2. koster 900,-, nr 3. 800,- osv. Fra kort nr 6. og oppover faktureres ikke institusjonene. Kortet må likevel registreres, slik at man får tilgang til bookingsystemet og en unik profil.

Registrering
Du kan registrerer avtalekortet på vanlig måte som en ny deltager, her på hjemmesiden. Fornavn: «Avtalemedlem», Etternavn: Institusjonens navn. NB: Hver profil skal ha registrert en unik epost og/eller et unikt telefon nr. Du kan ikke registrere samme epost eller telefon nr flere ganger. Dersom dere ikke har flere epostadresser «å ta av» sendes bare en mail om dette til oss (aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no), så registrerer vi kortet for dere manuelt.  

 

<– tilbake