Finansiering og markedsføring

Aktiv På Dagtid finansieres av;

  • Prosjektmidler fra Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør kommune
  • Prosjektmidler fra Aust-Agder fylkeskommune
  • Egenandel deltagere
  • Søknadsbaserte midler

Prosjektet markedsføres gjennom NAV, frisklivssentralene, fastleger, fysioterapeuter, helsestasjoner, kommunene o.l.

<– tilbake