Aktivitetsvenn

Aktiv På Dagtid prøver ut en ny ordning som vi kaller Aktivitetsvenn. Hensikten er å koble deltagere som trenger litt ekstra hjelp å støtte til trening, med en frivillig som har tid og lyst til å være denne støttepersonen. Ordningen er ment å være til gjensidig glede og nytte for begge partene. Ordningen skal tilpasses det behovet deltageren har, og passe inn med det den frivillige har lyst til å tilby.

Aktivitetsvennen tilbys gratis trening sammen med deltager hos Aktiv På Dagtid. Ordningen er basert på frivillig arbeid og er derfor ikke lønnet, ei heller utbetales det godtgjørelse i forbindelse med kjøring ol.

Det er viktig at deltager og Aktivitetsvenn oppfatter avtalen som en ren treningsavtale. Partene forplikter seg IKKE til å bistå hverandre i andre sammenhenger. For at ordningen skal vare over tid, og at begge parter skal ha utbytte av ordningen, er det viktig at begge gir og tar. Vær kreative og finn gode løsninger som begge kan ha glede og nytte av.

Kan dette være noe for deg, nøl ikke, ta kontakt:)

Er du deltager fyller du ut dette skjema: Profil aktivitetsvenn deltager

Er du frivillig ønsker du dette skjema: Profil aktivitetsvenn frivillig